Voortgangsrapportage 2023-II Raad

Programma 4: Dienstverlening en bestuur

De gebiedsteams en projectleiders wijkvernieuwing zijn onderdeel geworden van het onlangs opgerichte Programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing (PWW). Door de samenvoeging zorgen we voor flexibiliteit en slagkracht in de aanpak van integrale opgaves in de wijken en dorpen. Met de wijkontwikkeling ondersteunen we initiatieven van bewoners en dragen we bij aan projecten en investeringen van andere gemeentelijke programma’s zodat we beter aansluiten op de leefwereld en oplossingen van bewoners. In Beijum en Lewenborg zijn we gestart met het wijkbudget. Initiatiefnemers kunnen via de Stem van Groningen ideeën voor de verbetering van hun wijk indienen. Inwoners kunnen vervolgens online stemmen op deze ideeën. De wijk beslist dus samen welke initiatieven er verder worden uitgevoerd. In Haren zijn twee grote speelvoorzieningen ontwikkeld. Dit jaar wordt Maarwold opgeleverd. Door leveringsproblemen is de uitvoering van Mikkelhorst uitgesteld naar volgend jaar. Ook financieren we met het budget van wijkontwikkeling langdurige opgaves en kansrijke ontwikkelingen. Hier is een lange adem voor nodig. Deze starten vaak in de gebieden, deze kosten tijd, zijn integraal, complex, en we weten niet altijd wat de uitkomst zal zijn. Daarom zien we tussen gebieden verschillen in bestedingen. Dit jaar is het nieuwe wijkcentrum ‘bij Van Houten’ in de Oosterparkwijk geopend, komend jaar volgt een raadsvoorstel met een investering in het monumentale gebouw.

Met de wijkvernieuwing hebben we specifiek aandacht voor de noordelijke wijken en de Wijert. We hebben hiervoor incidenteel en structureel budget beschikbaar gesteld, zodat we langjarig kunnen blijven investeren in de wijken die dit het hardst nodig hebben. Met name in de fysieke wijkvernieuwing en in fysieke bijdrages in de wijk- en dorpsontwikkeling zien we een verwachte onderbesteding in relatie tot de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met leveringsproblemen en de krappe arbeidsmarkt. Uitvoering duurt vaak veel langer dan verwacht. Ondertussen is de sociale wijkvernieuwing een stabiele factor geworden die zijn vruchten afwerpt. De ‘onvergetelijke zomers’ zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de zomervakanties van de kinderen uit de noordelijke wijken. Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen regelden de netwerken in de Oosterparkwijk, Haren en Selwerd in een handomdraai de opvang, kleding en activiteiten. Door de jarenlange samenwerking weten bewoners en professionals elkaar te vinden en staken ze samen de handen uit de mouwen.

Het deelprogramma Dienstverlening wordt dit jaar vooral gekenmerkt door de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen die moesten worden ingeschreven. Hierdoor werd er een extra beroep gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers, omdat enerzijds deze inschrijfverzoeken veelal van complexere aard zijn en een internationaal competent bevatten en anderzijds de reguliere werkzaamheden ook bleven doorgaan. Tot nu toe (t/m 9 augustus) heeft de afdeling Burgerzaken 1.040 Oekraïense vluchtelingen in de BRP ingeschreven en naar verwachting zal dit aantal nog toenemen. Verder werken we hard aan de ontwikkeling van ons MijnGroningen portaal, waarbij we onze digitale dienstverlening willen versimpelen en versnellen. MijnGroningen als ontwikkeling komt voort uit de visie op dienstverlening (2021) en de Groninger Digitale Ambities (2021).