Voortgangsrapportage 2023-II Raad

Slot- en nacalculaties

Nacalculaties

Q1 2024

Station Haren

Q1 2024

A-Kwartier

Q1 2024

Netwerkanalyse HOV-maatregelen (incl. UMCG-Noord)

Q1 2024

Tunnel Paterswoldseweg

Q1 2024

Meerjaren investeringen openbare ruimte kredieten 2020 en 2021

Q1 2025

Nacalculatie Esserberg veld 1, 3 en 5